Links/Liens
 

Raad van Beheer - The Dutch Kennel Club
.
Hondensport & Sporthonden
.
Dog Sports Magazine
.
KNPV Home Page
.
FokkersGazet
.
FCI
.
Koninklijke Maatschappij St.Huberts / The Belgian Kennel Club
.
French Working Bouviers Information Page

.

Volgende linken zijn alleen ter informatie.  De Graaf van Vlaanderen onderhoudt deze sites niet.
These links are strictly for your information and enjoyment.  The Count of Flanders does not endorse any of these sites.
Ces liens sont strictement fournis For Your Information et plaisir.  Le compte de la Flandre n'approuve aucun de ces emplacements.